Prezydium Forum Uczelni Technicznych zaprasza na

Konferencję Kół Naukowych
na Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

Zjazd
Forum Uczelni Technicznych
na Politechnice Łódzkiej